Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 120x60
Oil and acrylic on canvas, 120x60
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 116x98
Oil and acrylic on canvas, 116x98
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 50x60
Oil and acrylic on canvas, 50x60
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 65x81
Oil and acrylic on canvas, 65x81
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 116x89
Acrylic on canvas, 116x89
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 65x81
Acrylic on canvas, 65x81
Facebook