Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 50x50
Oil and acrylic on canvas, 50x50
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and collage on canvas, 30x30
Oil and collage on canvas, 30x30
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil on canvas, 50x20
Oil on canvas, 50x20
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 100x100
Acrylic on canvas, 100x100
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 100x50
Acrylic on canvas, 100x50
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on printed cotton, 30x30
Oil and acrylic on printed cotton, 30x30
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on printed cotton, 100x81
Acrylic on printed cotton, 100x81
Facebook