Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Collage on mirror, 42 x 29,7, 2014
Collage on mirror, 42 x 29,7, 2014
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Collage on mirror, 42 x 29,7, 2014
Collage on mirror, 42 x 29,7, 2014
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Collage on mirror, 42 x 29,7, 2014
Collage on mirror, 42 x 29,7, 2014
Facebook